top of page

COMING SOON

non-conceptual nonsense*

Happenings

Prolila krev tvá ústa svrchovaná
a vítězstvím tak rudým rozjitřila
žal karafiátu a úsměv rána

Happenings

non-conceptual nonsense*

*limited

bottom of page